Kostnadsfritt för lärare och elever

2 lärare på skolor med 100 elever. 5 lärare på större skolor.

HELTÄCKANDE BEDÖMNING I GOOGLE CLASSROOM Koppla kunskapskrav till uppgifter Skapa matris och bedöm kunskapsområden Ge återkoppling mot kunskapskrav Följ elevens kursutveckling