Personuppgiftspolicy

 

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och StudyBee tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för StudyBee, en tjänst som erbjuds som tillägg till Google Chrome browser samt mobila applikationer (”webbtjänsten”). Webbtjänsten tillhandahålls av StudyBee AB, org nr 556905-6525 (“StudyBee” eller “vi”).

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av StudyBees Användarvillkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från att använda StudyBee’s webbtjänst. Om du vill styrka personuppgiftshanteringen med ett Personuppgiftsbiträdesavtal, så har vi ett sådant att tillgå kostnadfritt.

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring för de personer som är inlagda i StudyBees webbtjänst.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

2.1 Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig som användare, lägger in uppgifter om elever, eller utför andra aktiviteter inom ramen för StudyBees webbtjänst lämnar du uppgifter såsom namn och e-postadresser. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden till andra användare eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.   

2.2 Anonyma uppgifter som samlas in när du använder webbtjänsten

När du använder webbtjänsten registrerar vi anonym information om din användning. Denna information är därför inte kopplad till dina eller någon annans personuppgifter. Denna informationen kan delas upp i följande kategorier:

2.2.1 Teknisk information om enheter och Internet-anslutningar

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheter som används och hur dessa är uppkopplade till webbtjänsten. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

2.2.2 Information om hur webbtjänsten används – Användarbeteende

Vi samlar in användaraktivitetsinformation anonymt från de användare som använder vår webbtjänst. Denna data registreras automatiskt i våra dataloggar. Informationen kan omfatta hur du skrollar, klickar och navigerar på en webbtjänsten.

2.2.3 Platsinformation

När du använder webbtjänsten beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll.

3. Ändamål – vad används uppgifterna till?

Vi behandlar personuppgifter och använder sådana för att skicka information om StudyBees verktyg via e-post till våra användare, men vi delar inte med oss av personuppgifter till andra bolag, organisationer, eller privatpersoner i annat fall än att fullgöra lagenliga förpliktelser. Vi möjliggör aldrig publik access till personuppgifter. Vi använder personuppgifter i syfte att förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbtjänsten.  

Vad gäller anonym information som inte kan kopplas till personer, men som bygger på statistiska sammanställningar av bl a personuppgifter, bearbetar vi och delar med oss av dessa till andra bolag i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera användares tillgång till webbtjänsten, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra användarupplevelsen, (v) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (vi) vidareutveckla webbtjänsten.

4. Förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbtjänsten

Vi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av webbtjänsten, och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Exempelvis kan vi med en användares medgivande utföra en kontroll av användarens identitet. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsinformation, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

5. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

6. Rättelse, blockering och radering

Genom att skriva till StudyBee med ett brev märkt ”PUL-utdrag” och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, i ett så kallat registerutdrag få veta vilka uppgifter StudyBee har registrerat om dig och hur dessa används. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

7. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör ändringar kommer vi kräva ditt samtycke i vår webbtjänst innan du kan fortsätta använda webbtjänsten.

Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 22 Februari 2017.

This post is also available in: Engelska