Kom igång med StudyBee

Prenumerera på våra nyhetsbrev

  1. Logga ut från alla konton i Chrome och öppna endast ett fönster. Logga sedan in i Google Chromes webbläsare som bilden bredvid visar. Du måste logga in med samma e-postadress du använder för att logga in i Google Classroom, för att StudyBee skall fungera.
  2. Installera sedan StudyBee från Chrome Webstore genom att klicka på knappen här ovan. Du uppmanas under installation att godkänna tillstånd (Accesser) för StudyBees tillägg i Chrome.
  3. När StudyBee är tillagt visas StudyBee-ikonen i verktygsfältet i Chrome. Om StudyBee-ikonen i verktygsfältet är inaktiverat (grå ikon) när du är i ett klassrum i Google Classroom, uppdatera då webbläsarfönstret. StudyBee är aktivt endast när du befinner dig i en klass i Google Classroom.