Nytt i StudyBee

V 1.7.4 – 2019-08-25

 • Prestandaförbättringar i uppgiftsvyn
 • Bedömningsstatus
 • Stöd för App
 • Hantering av data för USA
 • Diverse felrättningar.

V 1.7.3 – 2019-05-10

 • Bättre hantering av utkast
 • Diverse felrättningar.

V 1.7.2 – 2019-04-16

 • Möjlighet att lägga till skolor som saknas
 • Mindre buggfixar

V 1.7.1 – 2019-02-18

 • Uppgifter är kategoriserade utifrån om de har bedömningskriterier eller ej
 • Möjligt att göra skillnad på vanliga uppgifter och arbetsområden
 • Mindre buggfixar

V 1.6.11 – 2019-02-11

 • Möjligt att visa titel och eller beskrivning i alla vyer
 • Mindre buggfixar

V 1.6.10 – 2018-12-16

 • Möjligt att sortera uppgifterna på olika sätt
 • Dela kunskapsmatriser med alla
 • Hjälpknappar för att hjälpa användarna
 • Mindre buggfixar

V 1.6.9 – 2018-11-16

 • Uppgifterna tillgängliga i översiktsvyn
 • Mindre buggfixar

V 1.6.8 – 2018-10-29

 • Ny kunnighetsprofil
 • Mindre buggfixar

V 1.6.7 – 2018-10-10

 • Mentorsvy
 • Förbättrad dialog att styra synlighet för elever
 • Möjlighet att dela bedömningar med kollegor
 • Mindre buggfixar

V 1.6.6 – 2018-05-24

 • Anpassningar för GDPR
 • Bättre tillgång till kravtexter från skolverket
 • Möjlighet att exportera alla elever till Google Drive
 • Mindre buggfixar

V 1.6.5 – 2018-03-28

 • Förbättrad upplevelse för nya användare.
 • Enkätundersökning vid avinstallation.
 • Mindre buggfixar

V 1.6.0 – 2018-02-27

 • Möjligheten att ha kurser/ämnen från flera utbildningsnivåer i samma klassrum.
 • Använda olika uppsättningar av skalor för övergripande bedömning och bedömning av kunskapsmål.

V 1.5.0 – 2017-12-01

 • Förbättring av namngivningen av kunskapsmatriser.
 • Betygsstegen B och D för svenska skolan är nu med från början.
 • Förbättrad pdf export
 • Ny indikering när bedömning gjorts
 • Mindre buggfixar

V 1.4.1 – 2017-10-27

 • Stöd för Google Classrooms funktion med utdelning av uppgifter till enbart vissa elever.
 • Självskattning, elever kan formativt bedöma sina egna uppgifter.
 • Mindre buggfixar

V 1.4.0 – 2017-10-11

 • Möjlighet att skapa egna kunskapsmatriser och spara i matrisbibliotek.
 • Möjlighet att dela kunskapsmatriser inom skolan.
 • Hantering av kunskapsmatriser i ny större vy.
 • Mindre buggfixar.

V. 1.3.2. – 2017-09-01

 • Kursbedömning i ny större vy.
 • Mindre buggfixar.

V. 1.2.2. – 2017-08-07

 • Förbättrad säkerhet.
 • Utökat API för att bättre anpassas till Google Classroom.
 • Mindre buggfixar.

V. 1.1.5. – 2017-06-14

 • Nytt flöde för att bättre hjälpa nya användare komma igång med StudyBee.
 • Möjlighet med läroplan för enskilda skolor eller organisationer.
 • Möjlighet att ladda ner bedömningar som CSV fil.
 • Ytterligare anpassningar för Storbritannien.
 • Mindre buggfixar.

V. 1.1.3. – 2017-05-08

 • Ny dialog för att koppla färdigheter.
 • Omarbetad kod som ger ökad stabilitet.
 • Anpassningar för Storbritannien.
 • Mindre buggfixar.

V. 1.1.2. – 2017-03-24

 • Export av kurssammanställning till PDF format. I sammanställningen kan du se betyg, alla bedömningar på färdigheter och uppgifter samt all textåterkoppling för en elev i en kurs. PDF export nås via tre-punkts menyn överst i vyn Kursbedömning. (Observera att vi ändrat i terminologin. Bl a har vi ändrat ”Kunskapsområden” till ”Färdigheter”).
 • Mindre buggfixar.

V. 1.1.1. – 2016-12-29

 • Efter önskemål från användare så har vi ändrat sortering av elevlistor. Nu finns kunskapsområden under varje elev, istället för alla elever under varje kunskapsområde.
 • Nya statusikoner för uppgifter; ny inlämning, sen inlämning, ny bedömning m.m.
 • Förbättrade laddningstider.
 • Mindre buggfixar.
Share