Vanliga frågor

Abonnemang och avtal

Vem får använda StudyBee?

StudyBee är tillgängligt för alla pedagoger och elever som använder Google Classroom.

Vem kan skaffa ett abonnemang?

För tillfället kan alla pedagoger och elever som använder Google Classroom använda StudyBee. Abonnemang tecknas av organisation som har utbildningsverksamhet, t ex skola, kommun eller utbildningsföretag.

Vad kostar StudyBee?

Google Classroom är gratis för skolor som använder Google Apps for Education. I kombination med StudyBee får pedagoger en utmärkt plattform för att sköta det dagliga pedagogiska arbetet. För information om aktuellt pris, se vår prissida.

Hur lång är bindningstiden?

Är du inte nöjd med StudyBee kan du säga upp det med en månads uppsägningstid.

Hantering av data och säkerhet

Vart lagrar StudyBee data?

StudyBee lagrar all data på egna virtuella servrar i EU. Ingen data i StudyBee lagras hos Google.

Äger StudyBee skolans eller elevernas uppgifter?

Nej. Alla uppgifter i StudyBee ägs av abonnemangsinnehavare. Vi behåller bara dina personliga uppgifter så länge du ber oss att göra det.

Säljer StudyBee skoluppgifter till tredje part?

Nej. Vi säljer inte dina uppgifter från StudyBee till tredje part och vi delar inte personliga uppgifter som placerats i våra system med tredje part.

Kommer det att visas annonser i StudyBee?

Det finns ingen reklam eller andra typer av annonser i StudyBee. Information som läggs in i StudyBee används aldrig för annonsering eller vidareförsäljning till marknadsföringsföretag.

Är StudyBee säkert?

Vi har bra relationer med Google. Vi uppfyller Google policies https://developer.chrome.com/webstore/program_policies. Google har godkänt vår kod och den uppfyller ISO/IEC 27018:2014. Vårt datacenter ligger i EU (Dublin) hos Amazon AWS vilka är marknadensledande inom databassäkerhet. Vi uppfyller också EU:s dataskyddsdirektiv  https://aws.amazon.com/security/. Vi skyddar våra kunders uppgifter från försök till obehörig åtkomst. Vårt datasystem är bland de säkraste i branschen och underhålls och övervakas dygnet runt.

Personuppgiftbiträdesavtal

StudyBee är ämnat att handha personuppgifter såsom omdömen och betyg. Man måste ingå Personuppgiftbiträdesavtal med StudyBee för att kunna använda verktyget. Kontakta oss så skickar vi avtalet till er.

Övrigt

Så här skriver Sveriges Kommuner och Landsting kring hur man hanterar känslig information på nätet (öppnas i ny flik)

Installation och användning av StudyBee

Hur loggar jag in på webbläsaren Chrome och kommer igång med StudyBee?

Se Googles förklaring här: Logga in i Chrome. Du kan även följa våra egna instruktioner för att installera och komma igång med StudyBee, Kom igång med StudyBee.

Godkänna Googles tillstånd vid installation av StudyBee

När du installerar StudyBees tillägg till Chrome, uppmanas du att godkänna tillstånd (Accesser) för att StudyBees tillägg skall kunna kommunicera med Google Classroom. StudyBee måste följa det system som Google tillhandahåller för dessa tillstånd, och vi kan i dagsläget inte få tillägget att fungera utan att tillstånden godkänns. StudyBee använder dock inte någon information som inte har med tilläggets omedelbara funktionalitet att göra.

Användarvillkor och personuppgiftspolicy

När du installerar StudyBees tillägg i Chrome och gör inställningar för din skola, godkänner du StudyBees Användarvillkor genom att spara och gå vidare. Användarvillkoren kan du läsa här, Användarvillkor.

Kan jag fortfarande använda StudyBee om Google Classroom är inaktiverat?

StudyBee fungerar endast om du är uppkopplad och inloggad i Google Classroom. Internetuppkoppling krävs.

Övrigt

Var kan jag gå för att få hjälp?

I huvudmenyn i StudyBee extension finns en länk till StudyBee’s Instruktionsfilmer. Dessa filmer visar hur du kommer igång och använder StudyBee. Du kan diskutera StudyBee med andra användare på StudyBee’s Facebook sida, StudyBee Fokusgrupp.

Har du tekniska problem skicka mail till, support@studybee.io.

Vilka plattformar stöder StudyBee?

StudyBee stöds av webbläsaren Chrome i Chrome OS, Mac och Windows.

Finns det en StudyBee app jag kan använda på min mobil eller surfplatta?

För tillfället finns ingen app tillgänglig. Vi undersöker hur en sådan lösning skulle kunna se ut.

Hur förhåller sig StudyBee till Google Classroom?

StudyBee är ett tillägg för Google Chromes webbläsare som använder Google Classrooms tillgängliga API. När du är inloggad i Google Classroom loggas du automatiskt in på StudyBee. StudyBee är en fristående produkt från G Suite for Education. StudyBee ger pedagoger ett enkelt sätt att strukturera kunskapskrav (hämtade från skolverket) i matriser, och koppla enskilda uppgifter skapade i Google Classroom till Färdigheter i sin matris. Läraren kan visa på relevanta bedömningskriterier för specifika uppgifter, och bedömer därefter elev-inlämningar i Google Classroom utifrån sin matris. I StudyBees kursöversikt för varje elev kan lärare och elever därefter följa kunskapsutvecklingen och bl a se specifika uppgifts-bedömningar mot färdigheter.

Hur installeras StudyBee för alla lärare och elever?

Här kan du se hur du som administratör kan installera StudyBee för alla lärare och elever.

Kan jag föreslå nya funktioner?

Vi på StudyBee utvecklar vårt verktyg och lägger till nya funktioner löpande. Vi vill gärna att användare skickar feedback till oss vad gäller nya funktionsförslag och förbättringar. Feedback skickar du till feedback@studybee.io.

Share