Covid 19 uppdatering

För de skolor som nu ställer om till distansutbildning, men ännu inte använder vår produkt så erbjuder vi vårt bedömningsverktyg StudyBee Assess kostnadsfritt fram till starten av nästa skolår.
För våra befintliga kunder erbjuder vi under samma period fri tillgång till vårt nya verktyg för att skaffa överblick över elevers framsteg och tidigt identifiera, och vidta åtgärder för, elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.